Események betöltése

***for English scroll down***

A RITUÁLTÁNC képlete: szabad tánc + vezetett imagináció ősképekkel, szimbólumokkal = felszabadító átélések és felismerések

Az egész éven átvonuló RituálTánc mozgásmeditációk minden héten egy izgalmas és az adott időszaknak/csillagjegynek megfelelő témában mozgatják meg és segítik a részvevőket önmaguk megismerésének útján.

Exkluzív donációs táncrituálé 

FIGYELEM! Ez a tánc azért is különleges, mert a belőle befolyó teljes bevétel az UNIKORNIS EGYESÜLELET támogatja. Az egyesület célja a lenti minőségeknek minél több teret adni, ezen belül olyan családok támogatása, melyek halmozottan fogyatékos gyermeket nevelnek.
https://www.unikornisegyesulet.org/

A weboldaluk fejlesztés alatt áll. Itt tudsz friss infókat olvasni a tevékenységekről:
Egy-ügyűek blogspot

A következő, különleges mozgásmeditációnk az Unikornist, magyarul Egyszarvút hívja a tánc Szent Terébe. Ezt a mítikus lényt legtöbbször ló testtel / SZABADSÁG /, őz lábakkal / ÉRZÉKENYSÉG / és oroszlán farokkal / ERŐ / szokták ábrázolni.
(a különböző korokban és kultúrákban más képekkel, leírásokkal is találkozhatunk)

De a legfontosabb talán a homloka közepéről – a harmadik szem tájékáról – kiálló csavart, hegyes szarv – az alikornis. Ezért a szarváért híresült el leginkább. Azt tartották róla, hogy aki ebből a szarvból készült kupából iszik, soha nem lesz beteg. Sőt, a porrá őrölt szarv a legerősebb mérget is képes semlegesíteni.

Érezhetjük, hogy ez a lény – mely Lemúria és Atlantisz idején még fizikai testben is jelen volt bolygónkon, mára a finom terekbe visszavonulva segít bennünket Totemállatként, hogy különleges képességeit mi, emberek is be tudjuk építeni az életünkbe.

Energiája nagyon feminin, a kelta misztériumokban a Nagy Hármas Istennő szent állata volt. Avalonban a Papnők közül sokan kapcsolódtak vele, mert a Fényt és a legtisztább Erőt testesítette meg.

A mostani időszakban egyre érezhetőbb a spirituálisan ébredő emberek számára az Unikornis jelenléte, hívása. Szükségünk van ugyanis azokra a minőségekre, melyet ő képvisel:
az ártatlanságra, szándékaink letisztulására, szellemi képességeink legmagasabb fokának meghódítására, a nem-ártás életmódjának behívására, szelídségünk erővé nemesítésére és rejtett képességeink – melyek magasabb dimenzionális valóságunkban gyökereznek – aktiválására.

Szeretettel várjuk mindazokat, akik a Mester archetípushoz kapcsolódó utolsó mozgásmeditációnkban szívesen találkoznak az UNIKORNISSAL!

Ezért erre a mozgásmeditációra a bérletek nem érvényesek!

Részvételi díj: 5 000 Ft-tól- 10 000 Ft-ig, amennyit szívesen adományozol az egyesület javára. Fizetés a helyszínen készpénzben.

KÉRÜNK, HOGY FEHÉR RUHÁBAN GYERE ERRE AZ ALKALOMRA!

Szeretettel várunk!

*****

RitualDance with the Unicorn

The formula of RITUAL DANCE: free dance + guided imagination with archetypes and symbols = liberating experiences and realizations

The Ritual Dance movement meditations, which take place throughout the year, each week on an exciting theme appropriate to the given period/star sign, move and help the participants on the path to self-discovery.

Exclusive donation dance ritual

ATTENTION! This dance is also special because the entire income from it supports UNIKORNIS ASSOCIATION. The goal of the organization is to give as much space as possible to the qualities below, including supporting families raising children with multiple disabilities.

Our next, special movement meditation invites the Unicorn to the Sacred Space of dance. This mythical creature is usually depicted with the body of a horse / FREEDOM /, the legs of a deer / SENSITIVITY / and the tail of a lion / POWER /.

(in different ages and cultures we can also find other images and descriptions)

But perhaps the most important is the twisted, pointed horn protruding from the middle of his forehead – around the third eye. That’s what it is most famous for. It was believed that whoever drank from a cup made of this horn would never get sick. Moreover, the horn ground into powder can neutralize even the strongest poison.

We can feel that this creature – which was even present in a physical body during the time of Lemuria and Atlantis, is now retreating into the subtle spaces and helping us as a Totem Animal, so that we, humans, can also incorporate its special abilities into our lives.

Its energy is very feminine, in the Celtic mysteries it was the sacred animal of the Great Triple Goddess. Many of the Priestesses in Avalon connected with it because it embodied Light and the purest Power.

In the current period, the presence and call of the Unicorn is increasingly felt for spiritually awakening people. We need the qualities it represents: innocence, clarifying our intentions, achieving the highest level of our spiritual abilities, inviting the way of no-harm into our life, refining our gentleness to become strength and activating our hidden abilities – which are rooted in our higher dimensional reality.

We warmly welcome all those who would like to meet the UNICORN in our last movement meditation related to the Master archetype!

Therefore, passes are not valid for this movement meditation!

Participation fee: from HUF 5,000 to HUF 10,000, as much as you are happy to donate to the association. Payment in cash at the event.

PLEASE COME IN WHITE TO THIS OCCASION!

We look forward to seeing you!


    Jelentkezem a táncra


    Oszd meg, hogy másokhoz is eljusson!