Leírás

Letölthető hanganyag

Ez az archetípus az objektivitás törvényszerűségeit, a lelkünkben megnyilvánuló szabályszerűségeket képviseli.

Fő témái: felnőtté válás a felelősség felvállalásával, a visszatérő helyzetekben megbúvó tanítások felismerése, szellemi fejlődés, beavatás az élet misztériumaiba.

Ez a belső utazás a 12 állatövi jegy közül a BAK/Szaturnusz jegyéhez kapcsolódik. A benne lévő ősképek, szimbólumok segítségével ráhangolódhatsz erre a lélekrészre, és egyre jobban megerősítheted önmagadban a hozzá kapcsolódó tulajdonságokat, képességeket.

Érdemes akkor használni:

  • ha szeretnéd felfedezni, mit üzen neked ez az archetípus,
  • ha meg szeretnéd tudni, mi gátol és mi segíthet a benne rejlő képességek, őserő kibontakoztatásában,
  • ha meg szeretnél barátkozni a sorsoddal, és társ-teremtőjévé válni,
  • ha nagy veszteség ért és szeretnél tanulni belőle, megérteni az üzenetét,
  • ha szeretnél fegyelmezettebb, higgadtabb és stabilabb életvitelt,
  • ha úgy érzed, a beavatás küszöbén állsz.

Amit adhat neked:
találkozás a belső Mesterrel, elcsendesülés, higgadtság, szakértelem, felelősségvállalás, valódi felnőttség, a veszteség magasabb szinten való nyereséggé fordítása, az élet rendszer letisztítása és megújítása

időtartam: 22:18’
hang: Kisida Bori